Inreda källaren – 2 vanliga fallgropar

En källare kan ge dig många extra rum att nyttja. Det finns dem som köper ett mindre hus med källare, men idén att de får dubbelt så stort hem efter de har inrett källaren. Men källaren kan också vara den svåraste delen att renovera. Innan du ger dig i kast med en helrenovering ska du tänka på det här delarna.

Fukten

Ett stort problem med källare är att fuktnivån är så höjd. Med betongväggar och betonggolv sipprar markfukten genom och kommer in i källaren. Det ger en sämre inomhusmiljö och kan leda till mögelskador om du inte renoverar och inreder korrekt.

Den vanligaste lösningen är att ha en ordentligt dränering runt huset som leder bort grundvattnet samt att installera avfuktare. Och självklart ska väggarna inte täckas med täta material eller trä som alla riskerar att leda till mögelangrepp.

Idag kan du få bättre klimat utan stora ingrepp på utsidan. Med hjälp av likströmsimpulser som går genom väggen kan du hålla vattnet borta från väggarna. Likströmmen laddar vattnet som istället dras mot den negativt laddade marken för att laddas ur. Inkopplingen tar bara 1-2 dagar och du kan läsa av fukten i källaren via en app.

Ljus

En källare brukar inte ha många fönster. Och de få som finns är små eftersom majoriteten av väggen ligger under marknivå. Om du inte planerar ljussättningen tidigt kan du få en mörk våning.

Spotlights som byggs in taket är ett bra sätt att lysa upp hela rummet samt att de är bästa valet när du har lite lägre i tak (vilket är vanligt i källare). Installera lamporna med dimmer, ibland vill man bara ha mysbelysning.

Fundera också på att sätta in fler fönster, förutsatt att grunden klarar av det. Du behöver alltid kontakta en konstruktör när du ska göra stora ingrepp i källarväggar eller bärande konstruktioner.